Reklamační řád

 

Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu ledresort.cz od společnosti:


LEDMATE s.r.o., IČ 09253050, DIČ CZ 09253050, se sídlem Dolní 6, 76362 Tlumačov, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 118056
telefonní číslo: +420 775 745 758
kontaktní e-mail: info@ledresort.cz


Reklamační řád účelně upřesňuje podmínky a postup zákazníka a prodávajícího v případě, pokud vznikne i přes veškeré úsilí prodávajícího o dosažení spokojenosti zákazníků (kupujících) a vysoké kvality zboží oprávněný důvod k reklamaci.

 

I. Prevence


Je důležité, aby zákazník:
- dbal po celou dobu užívání zakoupeného zboží na jeho správnou a pravidelnou údržbu dle etiket na výrobku
- při výběru zboží zvážil, zda zvolený výrobek odpovídá potřebám zákazníka. Pouze dobře zvolený výrobek z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem ke spokojenosti uživatele.

 

II. Jaká je záruční doba?


U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. U použitého zboží je záruční doba 12 měsíců od převzetí zboží.

 

III. Za jaké vady zboží odpovídáme?


Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
- má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
- je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
- vyhovuje požadavkům právních předpisů;
- se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;

 

IV. Za jaké vady zboží neodpovídáme?


Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Formulář k odstoupení od smlouvy je zasílán e-mailem společně s fakturou ke zboží.
Dále nelze reklamovat zboží:
- které má již po záruční době, to znamená, že již uplynulo 24 měsíců od pořízení zboží;
- na kterém bude viditelné, že je úmyslně poškozené nešetrným zacházením;
- u kterého byla provedena nesprávná montáž (tzn. zcela jiný postup než podle našeho montážního návodu, který je přiložen ke každému zboží);

 

V. Postup při reklamaci zboží


Krok 1:
Obraťte se prosím na náš kontaktní e-mail. Příslušný zaměstnanec s Vámi vyřeší veškeré potřebné údaje k reklamaci zboží. K reklamaci je zapotřebí především číslo objednávky a číslo faktury. Veškeré další informace ohledně reklamovaného zboží si od Vás vyžádá náš příslušný zaměstnanec, který se bude danou reklamací zabývat.


Krok 2:
V případě, že budete zakoupené zboží zasílat k reklamaci poštou, případně jinou doručovací službou, zašlete prosím tuto zásilku i s průvodním dopisem na adresu:


LEDMATE s.r.o.
Dolní 6
76362 Tlumačov
Česká republika


Do zásilky přiložte formulář s číslem reklamace a popisem závady, který obdržíte v e-mailové komunikaci (viz. krok 1). Reklamace bude vyřízena do 30 pracovních dnů od obdržení zásilky. V žádném případě nezasílejte reklamované zboží na dobírku, takové zásilky nepřijímáme. Zboží musí být čisté.


Krok 3:
O vyřízení reklamace Vás budeme informovat (na telefon či e-mailový kontakt). V případě uznání reklamace Vám bude zboží opraveno nebo vyměněno, není-li oprava ani výměna zboží možná, budou Vám vráceny finanční prostředky.

 

VI. Závěrečná ustanovení


Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 25. září 2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


Tento e-shop využívá cookies, aby vám mohl nabídnout některé služby a zvýšil váš uživatelský komfort. Bez jejich použití není schopen fungovat. Pokud navštívíte naše webové stránky, souhlasíte s použitím souborů cookie. více informací...